Beskatning af firmabil

Det er ikke altid lige let at finde ud af, hvordan din firmabil skal beskattes. Og der er mange ting at tænke over. Blandt andet kombineres bilens værdi med et miljøtillæg.
Læs nærmere nedenfor, og bliv klogere på beskatning af firmabil. 

Download vores beregner her.

En bil betegnes som en firmabil når din arbejdsgiver stiller den til rådighed for dig - altså at du må køre i bilen, også når din kørsel ikke er arbejdsrelateret. Det kaldes også at have fri bil. Dog skal du være opmærksom på beskatning af fri bil.

Alle biler har en beskatningsværdi - også kaldet beskatningsgrundlag. Det er denne værdi, som indgår i beregningen af, hvilket beløb du skal beskattes af. Som minimum fastsættes værdien af bilen dog til 160.000 kr. uanset dens egentlige værdi.

Du bliver beskattet af 23,5% af værdien. Hvis bilens beskatningsværdi er 250.000 kr., skal du altså beskattes af 58.750 kr. + et miljøtillæg. (Beregning: (250.000 x 0,235) + miljøtillæg).

Miljøtillægget

er det beløb, der skal betales som 450% af den grønne ejerafgift. Er bilens grønne ejerafgift 2000 kr. om året, er miljøtillægget altså 9.000 kr. (Beregning: 2.000 x 4,5).

I tilfældet hvor bilens værdi er 250.000 kr. og har en årlig grøn ejerafgift på 2.000 kr., skal du altså beskattes af 67.750 kr. om året.

Kend din marginalskattesats

De 69.550 kr. vil altså blive lagt oveni din bruttoindkomst, og det varierer derfor, hvor meget bilen egentlig kommer til at koste at have til rådighed til privat brug. Dertil skal du kende din såkaldte marginalskattesats (skat af den sidst tjente krone). For de fleste ligger den omkring 40%, men betaler du topskat, kan den komme helt op 56,5%.

Biler over 300.000 kr

Såfremt bilens værdi er højere end 300.000 kr., vil beløbet herover blive beskattet med 20%. Ved et eksempel med en bil der har en værdi af 400.000 kr., vil de første 300.000 kr. blive beskattet med 23,5%, og altså være 75.000 kr. De sidste 100.000 kr. vil blive beskattet med 21%, og altså være 20.000 kr. .

Samlet set vil en bil der har en beskatningsværdi af 400.000 kr. altså kræve en beskatning af 92.000 kr. om året - plus et miljøtillæg. (Beregning: 70.500 + 21.500 + miljøtillæg).

Tommelfingerregel

1% af bilens beskatningsværdi er det bilen vil koste dig netto (efter skat) hver måned. Det vil sige, at hvis bilen har en beskatningsværdi på 250.000 kr., og du får 20.000 kr. udbetalt hver måned, vil du få 17.500 kr. udbetalt i stedet. (Beregning: (250.000 x 0,01) - 20.000). Men husk, det er blot en tommerfingerregel, og det endelig netto-tal afhænger af din marginalskattesats.

Når du leaser hos os gennem Corporate Flex, hjælper vi dig altid med, at finde bilens præcise beskatningsværdi.

Vi rådgiver dog ikke om skatteforhold eller lignende. Det skal du tage med din revisor eller anden specialiseret rådgiver.

Beskatning af fri bil

Vi har lavet en beregner, så du hurtigt kan få et overblik over, hvad din firmabil koster dig i skat.

Download den her.

Eksempler på beskatning af fri bil

Nissan Qashqai

Beskatningsværdi: 256.623 kr.

Månedlig beskatning: 5.568,81 kr.*

Du skal altså betale skat af 5.568,81 kr. ekstra per måned. Dette beløb skal lægges til din bruttoindkomst. 

Med en marginalskattesats på 50% vil det betyde, at denne bil koster dig 2.784,41 kr. netto om måneden. 

 

*Det er her antaget, at bilen kører 18,9 kilometer på en liter brændstof, hvilket netop denne model er opgjort til. 

Beregning: ((256.623 x 0,25) + 2.670) / 12

25% af bilens værdi + grøn ejerafgift + 50% af grøn ejerafgift. Herefter delt med årets 12 måneder. 

VOLVO V90

Beskatningsværdi: 439.008 kr.

Månedlig beskatning: 9.421,80 kr.*

Du skal altså betale skat af 9.421,80 kr. ekstra per måned. Dette beløb skal lægges til din bruttoindkomst. 

Med en marginalskattesats på 50% vil det betyde, at denne bil koster dig 4.710,90 kr. netto om måneden. 

 

*Det er her antaget, at bilen kører 16,9 kilometer på en liter brændstof, hvilket netop denne model er opgjort til. 

Beregning: (((300.000 x 0,25) + (139.008 x 0,20)) + 10.260) / 12

25% af bilens værdi (< 300.000 kr.) + 20% af bilens værdi (> 300.000 kr.) + grøn ejerafgift + 50% af grøn ejerafgift. Herefter delt med årets 12 måneder. 

Beskatning af fri bil

Download skatteberegneren her

Få overblik over skatteudgifterne ved firmabil.