JURIDISK

Vilkår for brug for Enterprise Rent-A-Car

Enterprise Rent-A-Car
Brugerbetingelser Website
Sidst opdateret: 02/18/2010


INTRODUKTION

Enterprise Rent-A-Car (“Enterprise” eller “Vi”) stiller denne Webside (Side) til rådighed for din brug i henhold til disse brugerbetingelser og alle gældende love og regler. Læs venligst brugerbetingelserne omhyggeligt. Ved at tilgå og/eller bruge denne side, accepterer du at være bundet af disse brugerbetingelser. Hvis du ikke kan acceptere dem, så besøg venligst ikke Siden. Enterprise forbeholder sig retten til at revidere disse brugerbetingelser, så tjek venligst jævnligt Siden for ændringer. Din fortsatte brug af Siden, efter vi har foretaget ændringer af disse brugerbetingelser, udgør din accept af ændringerne. Opdateringer vil være synlig ved en ændring af datoen for sidst opdateret øverst på denne side.

BRUG AF SIDEN

Enterprise vedligeholder Siden til din personlige og ikke-kommercielle brug. Din brug af Siden til et hvilket som helst andet formål er kun tilladt med Enterprises forudgående udtrykkelige skriftlige tilladelse. Uden at begrænse ovenstående, er det ikke tilladt: (1) at bruge Siden til kommercielle formål, herunder distribuere, transmittere eller offentliggøre Siden eller noget af dens indhold; (2) at forstyrre andres brug af Siden; (3) at forringe Sidens drift eller forstyrre eller afbryde servere eller netværk, der er tilsluttet dertil; (4) at påvirke Enterprises intellektuelle rettigheder negativt; (5) at frame eller på anden måde co-brande Siden eller noget af dens indhold; (6) at deep-linke til nogen del af Siden; eller (7) at bruge siden til ulovlige formål. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn uden varsel at afslutte eller begrænse din brug af Siden, af en hvilken som helst eller uden grund og uden erstatningsansvar overfor dig eller tredje part. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at underrette din internetudbyder om dine aktiviteter og anlægge sag, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

ÆNDRING AF SIDEN

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn på et vilkårligt tidspunkt, at ændre, suspendere eller bringe enhver del af Siden til ophør, uden varsel eller erstatningsansvar overfor dig eller tredje part. Vi forbeholder os tillige retten til, efter eget skøn, at indføre begrænsninger på visse funktioner eller ydelser.

PERSONDATAPOLITIK

Enterprise tager dit privatliv alvorligt. Enhver information, som er afgivet på eller indsamlet gennem Siden, er underlagt vores Persondatapolitik, som gennem henvisning er inkluderet i disse Brugerbetingelser.

LINKS TIL ANDRE SIDER

Siden kan indeholde links til tredjeparts websider. Enterprise kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for indholdet eller persondatapolitikkerne på andre sider, som der linkes til, og optagelsen af en et link på Siden indikerer ikke, at vi har godkendt den side, hvortil linket leder.

RESERVATIONER OG TRANSAKTIONER

Enhver reservation eller transaktion, der gennemføres på Siden, forudsætter Enterprises accept, som gives efter vores vurdering. Dette betyder, uden begrænsning, at Enterprise kan afvise at acceptere enhver reservation eller transaktion, af hvilken som helst eller uden grund efter vort skøn og uden erstatningsansvar overfor dig eller tredjepart.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Ved at bruge Siden giver du dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation og andre beskeder fra Enterprise vedrørende dine bestillinger, reservationer og transaktioner. Du accepterer, at enhver meddelelse, aftale, offentliggørelse eller anden besked, som vi sender dig elektronisk, opfylder alle formelle juridiske krav til sådan kommunikation, herunder at sådan kommunikation er skriftlig.

INTELLEKTUELLE RETTIGHEDER

Enterprise har copyright på al tekst, grafik, lyd, downloads, software og andet materiale (samlet kaldet "Indholdet"), udvalget, samlingen, tilrettelæggelsen, og præsentationen af alt materiale på Siden og på Sidens overordnede design. Alle rettigheder forbeholdes. Det er tilladt at udskrive en kopi af Indholdet til din egen personlige og ikke-kommercielle brug, forudsat du ikke fjerner noget copyright-mærke, varemærke eller andre meddelelser om ejerskab fra Indholdet. Enhver anden brug af Indholdet er strengt forbudt, medmindre du har fået vores skriftlige tilladelse. Siden kan indeholde indhold, der er ejet af tredjepart, herunder vores annoncører. Det er kun tilladt at bruge sådan tredjeparts indhold, hvis der er givet udtrykkelig tilladelse fra den pågældende ejer. Alle forespørgsler vedrørende tilladelse til genoptryk eller anden anvendelse af Indholdet skal adresseres til Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 eller nicadmin@enterprise.com. Enterprise garanterer ikke, at din brug af materiale, der er vist på eller linket til på Siden, ikke krænker tredjeparts rettigheder.

ANMELDELSE AF COPYRIGHTKRÆNKELSE

Hvis De mener, at materiale, der fremgår af Siden, krænker dine Intellektuelle rettigheder, så kontakt venligst Enterprise på denne adresse: Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 eller nicadmin@enterprise.com. Vedlæg venligst: (1) en elektronisk eller fysisk underskrift fra en person, som kan handle på vegne af copyright-ejeren eller ejeren af sådan anden rettighed som findes krænket; (2) en beskrivelse af materialet med copyright eller anden beskyttelse, som du mener, er blevet krænket; (3) en beskrivelse af hvor på Siden materialet findes; (4) din adresse, telefonnummer og e-mailadresse; (5) en erklæring om at du, i god tro, er af den opfattelse, at den omstridte brug ikke er autoriseret af copyright-ejerne eller ejeren af anden interesse, dennes fuldmægtige eller i henhold til lov; og (6) en erklæring, under strafansvar, om at informationerne i din henvendelse er præcise, og du er indehaveren af copyright eller anden beskyttelse eller er berettiget til at handle på sådan ejers vegne.

ENTERPRISE, the “e” logo, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE er inkluderet på den liste over vare- og servicemærker, som er ejet af Enterprise (dette er ikke en fuldstændig liste over Enterprises vare- og servicemærker). Vare- og servicemærker, der er mærket med "®"-symbolet er registreret hos U.S. Patent and Trademark Office og i mange andre lande. Andre vare- og servicemærker, som tilhører Enterprise, kan være mærket med "SM" eller "TM"-symboler. Vores vare- og servicemærker må ikke benyttes i forbindelse med et produkt eller en service uden vores skriftlige tilladelse. Alle andre brand, varemærker og navne, som ikke ejes af Enterprise, men som fremgår af Siden, er de respektive ejeres ejendom. Sådanne ejere kan i visse tilfælde være tilknyttet, forbundet til eller støttet af Enterprise.

Enterprise har et antal patentansøgninger under behandling både i USA og andre lande, som dækker forskellige forhold på denne Side og brugere advares imod at kopiere, ibrugtage, bruge eller på andre måder låne nogen teknik, menu, proces eller andre funktionelle dele, da dette kan resultere i erstatningsansvar for patentkrænkelse.

BRUG AF INDSENDT INFORMATION

Du indvilliger i, at Enterprise frit kan anvende kommentarer, informationer eller ideer, der er indeholdt i den kommunikation, du har sendt os med henblik på at levere vores services til dig.

INGEN GARANTI

Vi gør vores bedste for at opretholde en korrekt og driftssikker Side, men vi garanterer ikke, at den altid vil fungere eller være fejlfri. Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for fejl eller udeladelser på Siden eller for problemer med dens drift. Din adgang til og brug af siden er på eget ansvar. Uden at begrænse det ovenstående BLIVER SIDEN, DENS INDHOLD OG ETHVERT PRODUKT ELLER SERVICE, SOM BLIVER TILBUDT GENNEM DEN, STILLET TIL RÅDIGHED "SOM BESET" OG "SOM TILGÆNGELIG", UDEN NOGEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier, så det ovenstående gælder muligvis ikke for dig.

ANSVARSBEGRÆNSNING

ENTERPRISE, RELATEREDE VIRKSOMHEDER OG SÅDANNE VIRKSOMHEDERS BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER ELLER ANSATTE KAN I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, ELLER FØLGESKADER, SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF SIDEN, INFORMATION STILLET TIL RÅDIGHED AF SIDEN ELLER NOGEN TRANSKTION, SOM ER INDGÅET VIA SIDEN. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af erstatningsansvar for visse skader, så det ovenstående gælder muligvis ikke dig. Hvis nogen myndighed tilsidesætter dele af dette afsnit, skal erstatningsansvaret være begrænset i den videste udstrækning, som tillades af gældende lov.

ERSTATNING

Du er indforstået med at holde Enterprise og dens relaterede virksomheder og alle deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte og repræsentanter skadesløse fra tredjeparts erstatningskrav eller retskrav, herunder rimelige udgifter til advokat og omkostninger, der opstår direkte eller indirekte, helt eller delvist på baggrund af din tilgang til eller brug af Siden eller dine lovbrud eller krænkelse af rettigheder.

TVISTER

I det omfang dette ikke er i strid med ufravigelig lov, skal disse brugerbetingelser reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Missouri i USA uden hensyn til de regler om lovvalg, og ethvert retsskridt i henhold til disse brugerbetingelser skal foretages ved den føderale domstol i Eastern District of Missouri eller den statslige domstol i St. Louis County, Missouri. Ved at anvende Siden samtykker du i, at disse domstole er kompetente og er rette værneting. Med mindre det er forbudt i henhold til lov accepterer du, at alle tvister og krav, som direkte eller indirekte følger af brug af Siden, skal afgøres individuelt uden brug af nogen form for gruppesøgsmål. Et hvilket som helst krav du måtte have vedrørende Siden, skal indledes inden eet (1) år efter, kravet opstod.

GENERELT

Hvis nogen bestemmelse i disse brugerbetingelser tilsidesættes som ugyldig eller umulig at håndhæve, skal sådan bestemmelse fortolkes i overensstemmelse med gældende lov og de øvrige bestemmelser skal håndhæves. Overskrifter er alene til reference formål og skal på ingen vis definere, afgrænse, fortolke eller beskrive omfanget af det pågældende afsnit. Hvis vi undlader at håndhæve betingelserne i disse brugerbetingelser, er dette ikke ensbetydende med, at vi giver afkald på sådan betingelse eller betingelserne i øvrigt. Disse brugerbetingelser udgør hele aftalen mellem dig og Enterprise i forbindelse med din brug af Siden.

KONTAKT

Hvis De har nogle spørgsmål angående disse brugerbetingelser, så kontakt os venligst på nicadmin@erac.com.